Svensk

ekonomiplanering AB

Tjänster

Din ekonomi påverkas ständigt av olika faktorer i den yttre omvärlden. Oroligheter i fjärran länder och psykologiska aspekter är två områden som definitivt påverkar oss. På Svensk Ekonomiplanering AB så har vi specialiserat oss på riskfrågor ihop med skattefrågor. Vi analyserar hur det ser ut för dig i dagsläget och tar reda på hur det kan se ut i framtiden. På det viset tar vi reda på vad du behöver göra för att förändra situationen innan något dåligt sker. Vi anser att kontinuerlig uppföljning är ett nyckelord i vår verksamhet och förstår hur viktigt detta är.

Hur går ett möte till?

Vi börjar med ett personligt möte där vi talar ut om vilka behov som finns. Denna analysen kommer användas som grundpelare som resten utav arbetet utgår ifrån. Därefter tas det fram en lösning som sedan presenteras. Slutligen kommer denna lösning genomföras för att bibehållas med kontinuerlig service och uppföljning

Varför Svensk ekonomiplanering AB?

Hos oss får du en kostnadsfri konsultation av en rådgivare som kommer att anpassa lösningen vi erbjuder efter dig.Svensk Ekonomiplanering AB kan erbjuda dig ett bredare utbud än de flesta banker, och har en mycket bred och kunnig kompetens inom sitt område.

Har du några klagomål?

Det är väldigt viktigt för oss att veta om du inte är nöjd. Kundnöjdheten är något som vi på Svensk Ekonomiplanering AB värderar högst utav allt. Vi gör allt vi kan för att förbättra vårt samarbete och service till dig som kund. För ett företag är kunden allt, och vi är mycket medvetna om detta!

Om Svensk Ekonomiplanering AB

Svensk Ekonomiplanering AB driver en verksamhet dom syftar till att hjälpa våra kunder med sin ekonomi genom försäkringsförmedlarverksamhet. Vi är ett anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB som står under tillsyn under Finansinspektionen.

Dessa granskar ständigt våra affärer och dokumentation och ansvarar för Svensk Ekonomiplanering AB följer de regler som gäller. Det gör att du som kund får det skydd du behöver, har rätt till och ska ha. På det viset får vi enbart trygga kunder, hög kvalité och en mycket god service.

SWEDSEC

SwedSec Licensering AB är en licens som syftar till att skapa förtroende till branschen hos allmänheten.

INSURESEC

InsureSec licenserar försäkringsförmedlare så kunder och konsumeter kan få kompetent och trygg vägledning för ett välinformerat val för en bra investering.

Svensk Ekonomiplanering AB

Sveavägen 64 SE
111 34, SWEDEN

Telefon

+468 517 333 00

Fax

+468 517 333 01